Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historické mapy

Státní zámek Buchlovice

Starobylá legenda praví, že když si majitel buchlovského panství Jan Dětřich z Petřvaldu přivedl jako manželku Anežku Eleonoru, nechal ji vystavět tento zámek ve stylu italské barokní vily, jelikož Anežce nevyhovovalo chladné prostředí starého hradu...

ObrazekLegenda ovšem zůstává pouze legendou a my už víme, že hlavním důvodem, který vedl k započatí stavby byl tehdejší trend, který prakricky určoval, že bydlení v hradě je již nemoderní a začaly se stavět útulné a luxusní zámky. Zámky byly na tu dobu již vyhovujícím sídlem pro šlechtu, jelikož sloužily spíše jako reprezentační sídla a ne jako dominantní obranné hrady (neboť v té době již většinou nehrozilo žádné velké nebezpečí a i kdyby přišlo, již tehdejší zbraně by byly účinější než mohutné hradby hradů...).

Stavba zámku se datuje do let 1698 - 1701. Za tehdejšího působení Jana Dětřicha byl zbudován tzv. dolní zámek, ve kterém šlechta pobývala. Horní zámek, oddělující dolní čestným nádvořím a stupňovitým rozdílem, sloužil převážně pro služebnictvo.

Význam zámku byl částečně ovlivněn v období kolem roku 1800, kdy na panství nastoupila tyrolská šlechta Berchtoldů z Uherčic. Za Leopolda I. Berchtolda se zámek proměnil na krátkou dobu v nemocnici. Avšak lidumilnost lékaře Leopolda, který nemocnici vštěpil myšlenku, že se v ní bude léčit bezplatně, vedla tuto rodinu k praktickému bankrotu, tzn. že nemocnice byla brzy zrušena.

Dalších poměrně velkých úprav se zámku dostalo na poč. 20.stol., kdy objekt obýval Leopold II. Berchtold. Na tu dobu se jednalo o velice vlivného člověka, který svou pílí dosáhl až postu ministra zahraničních věcí Rakousko Uherska. Jakožto ministr potřeboval reprezentační sídlo, které se rozhodl zajistit právě na buchlovickém zámku. Za něj proto zámek prošel rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí. Význam sídla v nových dějinách byl podpořen i schůzkou ministrů zahraničních věcí R-U a Ruska Aehrenthala a Izvolského dne 16.září 1908. Debata, která se vedla v malém salónku tzv. dolního zámku pojednávala o tehdejších poměrech na Balkáně a lze říci, že se zde spečetila I. světová válka.

Zámek po smrti Leopolda II. zdědil jeho syn Alois von Berchtold, kterému byl veškerý majetek po II. sv. válce zkonfiskován a propadl státu, který jej drží až do dnešních dob.

V nedávné době, v 80.letech 20. stol., prošel zámek rozsáhlou rekonstrukcí naObrazek náklady státu a byl zpřístupněn i s 18. hektarovým parkem nejširší veřejnosti.